Mijn werkwijze

Werkwijze

Klachten zijn doorgaans ‘symptomen’ van een belemmering of ontwikkelbehoefte op een wat dieper niveau. Op dat diepere niveau gaan we aan het werk als u daar open voor staat. Maar een traject op gedragsniveau, zonder verder de diepte in te gaan, is natuurlijk ook mogelijk.

Bij de start onderzoek ik samen met u welke visie (vanuit de dieptepsychologie) op uw vraagstuk van toepassing kan zijn. Degelijke diagnostiek heb ik altijd hoog in het vaandel gehad, niet voor niets heb ik jarenlang als diagnosticus gewerkt. De R.A.P.P. is een instrument dat daarbij heel behulpzaam is. Lees hier meer over deze test.

Het hangt van uw specifieke situatie af welke methodiek (of combinatie van methodieken) het beste toegepast kan worden. Ik geef hierover altijd een gericht en onderbouwd advies. Vervolgens bepalen we in overleg hoe het traject vorm zal krijgen. De lengte van een traject kan sterk verschillen. Soms zijn een paar sessies voldoende om het gewenste inzicht te krijgen en/of te weten hoe u gewenste stappen kunt zetten. In andere gevallen kan er behoefte zijn om belastende gebeurtenissen of relaties vanuit het verleden door te werken en kan een traject één tot twee jaar duren. Mijn aanpak is zo nodig ferm en doortastend, maar altijd met respect voor uw proces en situatie.

Bij de start van het traject vraag ik u om een behandelovereenkomst te tekenen. Dit is wettelijk verplicht.

 

Praktische info particulier

Mijn uurtarief is € 100,-. Wanneer iemand goed de diepte in wil en/of een lange reistijd heeft kan het handig zijn om een langere sessies te plannen (bv. 1,5 uur, tarief € 150,-). Dit is vrij van BTW. Relatietherapie vormt hierop een uitzondering, ik ben verplicht om hierbij wel BTW in rekening te brengen.

U hebt geen verwijzing nodig van de huisarts. Sessies worden in veel gevallen vergoed via de aanvullende verzekering. Controleer uw polis hierop en/of vraag het na bij uw zorgverzekeraar. Ik stuur u dan een factuur die u direct in kunt dienen bij de zorgverzekeraar.

De sessies die vergoed worden (via mijn lidmaatschap bij de NVPA) zijn individuele behandeling, waarbij een breed scala aan methodieken gebruikt kan worden.

De sessies waarbij alleen energetisch werk wordt gedaan worden meestal niet vergoed. U zou bij uw zorgverzekeraar na kunnen vragen of er een vergoeding mogelijk van alternatieve behandelmethoden.
Er is geen vergoeding mogelijk bij relatietherapie.

Bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak wordt deze in rekening gebracht.

Privacy

Ik kies ervoor om informatie van (particuliere) cliënten niet te delen in het landelijke systeem waar onder meer zorgverzekeraars op zijn aangesloten. Zodoende kan ik een optimale privacy garanderen. Uw gegevens komen in een fysiek (dus niet digitaal) dossier en worden bewaard in een afgesloten kast.

Mocht overleg wenselijk zijn met bijvoorbeeld een huisarts of werkgever dan gebeurt dit alleen met een concrete aanleiding en nadat u hier toestemming voor hebt gegeven.

Beroepsregistraties

Ik ben lid van de volgende beroepsverenigingen:

Therapeut NVPA                  registratienummer 104564

Registertherapeut RBCZ    registratienummer 190418R

Psycholoog NIP                    registratienummer 9889

GZ-psycholoog niet praktiserend

Verder ben ik geaccrediteerd R.A.P.P. Consultant via het Jungiaans Instituut te Nijmegen.

Daarnaast ben ik lid van geschillencommissie SCAG. Wanneer u een klacht hebt over mijn functioneren als therapeut kunt u bij deze commissie een klacht indienen (www.scag.nl). Natuurlijk hoop ik dat u uw klacht eerst met mij bespreekt, maar mocht u alsnog een klacht in willen dienen kunt u terecht bij het SCAG via  www.scag.nl, info@scag.nl of 085-9022863.

 

Sessions are also possible in English.

 

ER IS MOMENTEEL GEEN WACHTLIJST