Munay Ki

Wat is Munay Ki?

 

De Munay Ki bestaat uit een tiental inwijdingen (energieoverdrachten) die hun oorsprong vinden bij de Inca’s. De inwijdingen zijn te zien als een ticket voor de reis op weg naar vrijheid om te zijn wie je in wezen bent. De Munay Ki voert je voorbij de illusie van afscheiding, naar het bewustzijn van eenheid.

Het herstelt de verbinding met je innerlijke kracht, met je eigen goddelijke natuur. Zo brengt de Munay-Ki je bij de ware bestemming hier op aarde.

 

 

Waar staat de term Munay Ki voor?

Munay betekent ‘liefdeskracht’.  Ki betekent ‘kracht/energie’

Munay-Ki betekent ‘ik hou van je’ of ‘ik hou van je vanuit het allerdiepste van mijn hart’ of ‘wees zoals je bent’.

 

Hoe werken de inwijdingen van Munay-Ki?

Bij elke inwijding wordt er op energetische wijze een zaadje in je energieveld geplant. Na de inwijdingen ben je zelf verantwoordelijk voor de zorg van deze zaden. Dan begint de reis pas echt, met het ontkiemen en wortelen van deze inwijdingen, en vervolgens het bloeien en vrucht voortbrengen.

 

De Munay Ki wordt individueel of in een kleine groep van 2 of 3 personen gevolgd. Suggestie is om, als je in een groep wilt werken, samen met een bekende aan te melden

Zelf heb ik de Munay Ki gevolgd met een goede vriendin. Naast dat het gewoon leuk en gezellig was heeft het onze vriendschap verdiept. Dat ervaar ik als heel waardevol.

De Munay Ki is ook mooi om binnen organisaties samen te doen. Het stemt af op het nastreven van duurzame doelen en werken vanuit het hart.

 

Iedereen die alle 10 inwijdingen heeft ontvangen, mag ze vervolgens zelf doorgeven aan andere mensen. Dit is een mogelijkheid,  het staat ieder natuurlijk vrij om te kiezen dit al of niet te doen. In de sessies krijg je voldoende uitleg (ook als naslag in een reader) om de inwijdingen door te kunnen geven.

 

Bij iedere inwijding wordt eerst een uitleg gegeven en eventueel een meditatie om af te stemmen op de energie. Tijdens de eerste sessie ontvang je een inwijdingssteen (pi-stone). Deze breng je steeds mee en in de eindfase van de Munay Ki wordt ook de pi-stone ingewijd. Hij staat symbool voor het hetgeen je doet met de inwijdingen en dient daarnaast als instrument wanneer je de inwijdingen ooit zelf door zou gaan geven.

 

De tien inwijdingen

Basisinwijdingen:

Deze leggen het fundament voor je transformatieproces. Hiermee laat je het verleden los en geef je  een nieuwe richting aan je leven.

 

 1. De inwijding van de Heler ( Hampe Karpay )
 2. De inwijding van de Banden van Kracht ( Chumpi Karpay )
 3. De inwijding van Harmonie ( Ayni Karpay )
 4. De inwijding van de Ziener ( Kawak Karpay )

 

Lineage inwijdingen:

Deze inwijdingen stemmen je af op de frequentie van Engelen en Aartsengelen en de verschillende afstammingslijnen van sjamanistische Inca-helers.

 

 1. De inwijding van de Hoeder van de Dag                                                                      ( Pampamesayok )
 2. De inwijding van de Hoeder van Wijsheid                                                                  ( Altomesayok )
 3. De inwijding van de Hoeder van de Aarde                                                                  ( Kuraq Akuyek )

 

De laatst toegevoegde inwijdingen aan de reeks:

Deze inwijdingen verruimen het bewustzijn en versterken de authentieke mannelijke en vrouwelijk energie.

 

 1. De inwijding van de Hoeder van de Sterren                               ( Mosoq Karpay: De Nieuwe Tijd )
 2. De inwijding van de Schepper, van Creatie                                                                ( Taytanchis )
 3. De inwijding van de Godin ( Ñusta Karpay )

 

 

 

De 10 inwijdingen worden gegeven tijdens vijf sessies, logischerwijze dus 2 inwijdingen per bijeenkomst.

De bijeenkomsten duren 1,5 uur, 2 uren of 2,5 uur. Dit is afhankelijk van het aantal deelnemers: 1,2 of 3. Zou je met een grotere groep willen komen, mag dat ook. Ik spreek dan apart met jullie af hoe we het traject precies aanpakken.

De kosten voor de gehele Munay Ki  bedragen € 450 euro, inclusief btw.

Inbegrepen zijn ook een inwijdingssteen (pi-stone) en een uitgebreide reader als naslagwerk, dit is tevens een handboek voor diegenen die de Munay Ki willen doorgeven aan anderen.

 

 

 

Inwijdingen van de Munay Ki

 

 1. De inwijding van de Heler                 ( Hampe Karpay )

Deze inwijding is het startschot voor het helingsproces op energetisch niveau. Het ontwaakt een diepe, stille, zachte onderstroom van liefde en begrip. Met deze inwijding wordt je vermogen tot heling van jezelf en van anderen gewekt.

Bij deze initiatie worden je drie persoonlijke energiecentra van kracht versterkt.

– De kracht om te manifesteren/doen, dit bevindt zich in je buik.

– De kracht van liefde, dit bevindt zich in je hart.

– De kracht van visie en helder inzicht, dit bevindt zich in je hoofd.

Letterlijk gaan je handelingen dan vanuit of samen met Munay, pure liefdeskracht.

 

 

 1. De inwijding van de Banden van Kracht ( Chumpi Karpay )

Er worden vijf energetische banden van kracht in je energieveld geweven. De banden geven je spirituele bescherming. In een wereld waar nog veel angst leeft, voeden de banden je lichtlichaam, in plaats van dat angst je aura zou vertroebelen en afzwakken. De banden zorgen voor verbinding met de natuurlijke krachten en elementen en geven daarnaast een diepe verbinding met je eigen natuurlijke, innerlijke kracht.

Het duurt twee á drie weken eer deze bescherming werkt.

Elke gordel vertegenwoordigt één natuurelement

 

Het eerste element is aarde

Het tweede element is water

Het derde element is zonlicht of vuur

Het vierde element is lucht of wind

Het vijfde element is zuiver licht

 

De werking van de krachtgordels is te omschrijven als ‘het terugkaatsen van negatieve energieën’.

 

 1. De inwijding van Harmonie ( Ayni Karpay )

Deze inwijding verbindt je met de zeven scheppende principes van het universum. Zeven archetypen, universele, organiserende krachten ontwaken als energetische zaadjes in je chakra’s.

De kwaliteiten van de zeven scheppende principes zijn niet buiten ons maar zitten, natuurlijk, in ons. Door ze via de inwijding bewuster te maken, zullen ze ook echt voor ons actief worden.

 

Je ontvangt eerst de vier belangrijkste krachtdieren uit de Inca-traditie in je vier onderste chakra’s.

Daarna ontvang je de poortwachters van de drie werelden (boven-, midden- en onderwereld) in je drie bovenste chakra’s.

 

In de eerste chakra ontvang je het archetype van de slang. Deze verbindt je met de aarde, met het vrouwelijke en met onze collectieve moeder.

 

In de tweede chakra ontvang je het archetype van de jaguar. Deze verbindt je met alle levende wezens op deze planeet.

 

In de derde chakra ontvang je het archetype van de kolibrie. Deze leert ons om intens te drinken van de levensnectar.

 

In de vierde chakra ontvang je het archetype van de adelaar. Het leert ons om onze eigen vleugels uit te slaan en hoger en hoger te vliegen. Het schenkt ons visie en helder inzicht.

 

In de vijfde chakra ontvang je het archetype van de bewaker van de diepere wereld (de onderwereld, zoals de sjamanen zeggen). Hij brengt harmonie en vrede in je onbewuste.

 

In de zesde chakra ontvang je de aartsengel. Hij zorgt voor harmonie en orde in je (dagelijks) leven.

 

In de zevende chakra ontvang je het archetype van de poortwachter van de bovenwereld. Hij is de bewaker van de tijd die komt, van diegene die je ooit zult worden.

 

 

 1. De inwijding van de Ziener ( Kawaq Karpay )

De ziener is de getuige, waar alle spirituele tradities het over hebben. Hij observeert de wereld en door te observeren, creëert hij de wereld. De ziener vereenzelvigt zich niet met wat hij ziet.

 

Deze rite activeert de innerlijke ziener in je en daarmee je vaardigheid om de onzichtbare wereld van energie en spirit waar te gaan nemen. Het versterkt je intuïtieve vermogens. Het geeft een heldere kijk en hogere inzichten. Het innerlijk weten wordt versterkt en al je zintuigen worden verscherpt.

 

Tijdens deze inwijding worden draadjes van licht gespannen tussen je visuele cortex in je achterhoofd, je derde oog en je hartchakra. Nieuwe paden van energie worden als een kroon en een ketting op jouw lichaam gelegd. Deze verbinden onder meer je visuele cortex in je achterhoofd met je derde oog en met je hart. Een soort bedrading van je centra van waarnemen. Door de verbinding met je hartchakra ga je zien met compassie.

Zien en denken gaan samen met voelen en weten. Hierdoor kun je de onzichtbare wereld gemakkelijker waarnemen. Enkele maanden later zal je de energie die ons omringt beter kunnen waarnemen.

 

Het stelt ons ook in staat om dingen van onszelf te zien die we voorheen niet wilden zien. Alles over onszelf wordt ons zo geopenbaard. Je gaat zien wat eerder niet werd waargenomen in het innerlijk en onbewuste van jezelf én van de ander. Je wordt dus ook gevoeliger voor het ontvangen van boodschappen en signalen uit je direct omgeving en uit de kosmos.

Je zult meer synchroniciteit zien en ervaren. Het geeft tevens meer verbinding tussen je mannelijk en je vrouwelijk kant.

 

Je hebt nu de vier basisinwijdingen ontvangen. De drie rites die volgen geven je onder meer de verbinding met het veld van de onbegrensde collectieve wijsheid.

 

 1. De inwijding van de Hoeder van de Dag ( Pampamesayok )

 ‘Heal het vrouwelijke in jezelf’.

 

Deze inwijding is het ritueel van de bewakers van de dag.  Zij dienen het vrouwelijke, moeder aarde en haar natuur. Zij werken met de onzichtbare kwaliteiten van de natuur en de krachtplekken van de aarde om harmonie te brengen in de relatie tussen mens en aarde.

 

Lange tijd is het vrouwelijke onderdrukt en hebben we de aarde verwaarloosd. Met deze inwijding verbetert je relatie met de aarde, met onze grote moeder, die er altijd is en uit wie alle leven voorkomt.

 

Deze inwijding helpt je om het contact te herstellen met het eigen innerlijk vrouwelijke en geeft herwaardering van de vrouwelijke kwaliteit in het goddelijke en het universeel vrouwelijke dat verbindingen tot stand brengt.

Hij helpt je ook om over je angst heen te stappen en om vrede en waarheid in praktijk te brengen.

 

De inwijding van de hoeder van de dag verbindt je met de afstammelingen van lichtwezens uit het verleden. Zij vereren het vrouwelijke en eren de natuur in al haar grootsheid. Om harmonie te brengen in de relatie tussen mensen en de aarde, werken zij met onzichtbare krachten van moeder aarde en haar natuur.

Met deze inwijding begin je de vrouwelijke kwaliteiten in jezelf te helen, evenals je relatie met de aarde, met onze grote moeder.

 

 1. De inwijding van de Hoeder van Wijsheid (Altomesayok)

Deze inwijding heelt het mannelijke aspect van jezelf en verbindt je ermee.

 

De rite van de hoeder van wijsheid herstelt de verbinding met de hemelen en met de vader (zon). Het verbindt je met je afstammelingen uit het verleden en de toekomst. Het zijn lichtwezens die de dood hebben overwonnen en die uit de tijd zijn gestapt.

Dankzij deze inwijding kun je uit de tijd stappen en proeven van je onsterfelijkheid, van oneindigheid en collectieve wijsheid. De wonden uit je vorige levens worden geleidelijk aan geheeld waardoor je heel wordt op zielsniveau.

 

Je ervaart stabiliteit en innerlijke rust, ondanks een chaotische buitenwereld. Deze inwijding vermindert lijden en brengt ( innerlijke ) vrede, liefde, vreugde, de nectar, het zoete van het leven. Deze inwijding belooft je de capaciteit om naar je eigen roeping te luisteren zodat je je ware bestemming kunt leven.

 

In de aarde vindt de transformatie plaats van de dood naar nieuw leven. Zoals de blaadjes die in de herfst van de bomen vallen, een tijdlang in slaap zijn en vervolgens weer als compost voeding zijn voor nieuw leven, zo is er ook een altijd voortdurende stroming van wijsheid. Elke heilige bergtop is verbonden met wijsheid van alle tijden, uit het verleden en de toekomst. Wijsheid uit en van het oneindige.

 

Met de 5e en de 6e inwijding verenig je de krachten van het mannelijke en vrouwelijke in jezelf. De twee kwaliteiten komen meer in balans met elkaar en daardoor kan er ook meer balans ontstaan in je relaties met de mensen om je heen.

 

 1. De inwijding van de Hoeder van de Aarde ( Kuraq Akuyek )

‘Dream the World into Being’

 

Deze inwijding verbindt je met de aartsengelen die waken over onze Melkweg. De hoeders van de aarde waken over alle leven op aarde. Zij vallen onder de directe bescherming van deze aartsengelen. Wanneer het nodig is kunnen zij hun krachten aanroepen, om heling, orde en balans te brengen in alle situaties.

Deze inwijding tot hoeder van de aarde geeft je een directe verbinding met de sterren(kinderen) en met de zon, onze lokale ster. En vanuit die verbinding sluit je de hele aarde, onze prachtige blauw/groene planeet, in je hart. Je leert hoe je via je dromen een nieuwe wereld kan scheppen.

 

Je wordt je er meer van bewust dat elke handeling, woord, gedachte en een enkele zegening een impact kan hebben op de volgende zeven generaties.

 

Door deze initiatie begint ook de verandering van je fysieke gesteldheid. Je lichaam begint op een andere manier te helen en te verouderen. Deze inwijding laat je zogenoemde ‘godsbrein’ ontwaken. In de kwantumfysica wordt dit deel van je hersenen het brein van telepathie genoemd, waarmee je kunt inloggen op ‘het Veld’. Dit geeft je de mogelijkheid om bewust en actief deel te nemen aan het proces van creatie. Het vergroot de kracht van je intentie en je vermogen om met moed en compassie je visie en dromen waar te maken.

 

 

 1. De inwijding van de Hoeder van de Sterren ( Mosoq Karpay )

Dit is de inwijding van de toekomst (Aquarius tijdperk) die je verankert in de tijd na de grote ommekeer die rond 2012 plaatsvond.

Je wordt bevrijd van het verleden, van lineaire tijd en plaats en kunt de oneindigheid betreden. Vanuit nieuwe dimensies en ondersteund door het directe contact met de sterren verkrijg je een sterke vernieuwingskracht voor je toekomst.

Je fysieke lichaam, geïnformeerd met de laatste codes voor de Nieuwe Mens, begint te evolueren in de richting van dat van een Homo Luminus. Je DNA is opnieuw geïnformeerd en je wordt meer resistent voor ziekten. Ook je verouderingsproces begint te vertragen.

Je zult merken dat je de gebeurtenissen in je leven steeds vaker en gemakkelijker op spiritueel niveau kunt verwerken in plaats van op fysiek of psychisch niveau.

Je draagt zorg voor de toekomst en voor alle volgende generaties, voor de kinderen van je kleinkinderen.

 

 1. De inwijding van de Schepper ( Taytanchis )

Het woord Taytanchis betekent letterlijk ‘God’.

 

Deze inwijding activeert je Goddelijke natuur, het licht van creatie, de schepper in jou. Het staat voor het mannelijke stuk van de creatie.

Het brengt op celniveau het eenheidsbewustzijn tot werkelijkheid. Je ontstijgt de afscheidingsgedachte en je identificatie met je ego. God en jij zijn één. En zo is alles.

 

Met deze inwijding ontwaken de Boeddha-natuur en het Christusbewustzijn in jou. Het maakt je bewust van je verantwoordelijkheid voor alle scheppingen in het Universum, van het kleinste zandkorreltje tot het grootste melkwegstelsel. Dit hogere bewustzijn geeft je het inzicht dat jij de schepper van je ervaringen bent en dat je daarom verantwoordelijkheid kunt nemen voor alles wat je in je leven schept. Jij bent een co-creator bent.

Vanuit het idee dat je al je dromen kunt waarmaken, zul je bewuster omgaan met je woorden en je gedachten. Waar gaan mijn gedachten heen? Wat ben ik aan het creëren?

En het werkt ook andersom, door je af te vragen wat je nou eigenlijk wil scheppen en daar dan je intentie op te zetten.

 

De Taytanchis geven je toegang tot de Bron en de oneindigheid van het Universum.

Deze inwijding is pas in de zomer van 2006 naar buiten gebracht en aan ons geschonken door de Q’eros uit Peru, de rechtstreekse afstammelingen van de Inca’s. Pas vanaf die tijd is het mogelijk om deze inwijding van mens tot mens door te geven.

 

Bij deze inwijding wordt ook je pi-stone ingewijd.

 

 1. De inwijding van de Godin ( Ñusta Karpay )

Deze initiatie maakt de Munay Ki compleet.

 

De rite van de Godin verbindt je met de vrouwelijke levensenergie van moeder aarde en met de vrouwelijk energie van de hemel.

 

Het is de zegen waarmee de negen voorafgaande initiaties afgesloten worden. De Ñusta Karpay is geen nieuwe inwijding, hij bestaat al lang en wordt al lang doorgegeven binnen de gemeenschap van de Q’eros. Het is wel nieuw om deze inwijding toe te voegen aan de serie van 9 inwijdingen van de Munay Ki. Sinds oktober 2008 wordt hij doorgegeven vanuit de Q’eros aan de mensheid.

 

De Taytanchis (de 9e inwijding) staat, zoals we eerder zagen, voor het mannelijke stuk van creatie. De Ñusta Karpay helpt ons te helen en verbindt ons op een diep niveau met de kracht van vrouwelijke creatie in ons, de oerkracht. Het is een versmelting, het Heilige Huwelijk tussen deze twee inwijdingen.

Je ervaart, door haar zachte aanraking, dat de Godin en jij één zijn. Vanaf nu ben je beter in staat om te manifesteren in het hier en nu.