Spiritualiteit

Spiritualiteit is een breed begrip dat voor iedereen iets anders blijkt te betekenen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de één betekent het een (kerkelijk) geloof in God. Voor de ander een diepe verbinding kunnen voelen met de natuur. En weer iemand anders bedoelt ermee dat hij/zij de zin van het leven wil kennen en diepgang wil ervaren.

Voor mijzelf, als mens en als professional, omvat spiritualiteit al het bovenstaande. In de loop van de jaren ga ik steeds sterker voelen dat de reden van mijn bestaan is om mensen te leiden op hun pad naar zelfverwerkelijking. Worden wie je werkelijk bent. Kunnen voelen dat je een spiritueel wezen bent dat verbonden is met het grote geheel, het universum, God, net wat voor naam je eraan wilt geven.

Om die reden coach ik mensen in het ontdekken en ontwikkelen van hun spiritualiteit. Alle methoden die genoemd staan de op deze website kunnen hierbij van dienst zijn. Maar vooral de wat ‘ijlere’ manieren van werken kunnen de ontplooiing van het ware zelf sterk bevorderen. Je kunt hierbij denken aan energetisch werk, (geleide) meditaties of bv. het ontvangen van inwijdingen van de Munay Ki.

Spirituele coaching kan ook zinvol zijn wanneer iemand (in eerste instantie) in behandeling komt voor bepaalde klachten of problemen.
Klachten vormen namelijk een ‘taal’ die aanduidt waar de ontwikkeling van een persoon stagneert. Dus, behandeling daarvan (bv. door middel van gedragstherapie) kan prima samengaan met werken aan de spirituele ontwikkeling.

Werken aan zelfontplooiing kan op vele manieren, bij iedereen is weer iets anders nodig. Mijn kracht is dat ik goed analyseer en, samen met je, bepaal welke aanpak jou het beste en snelste op het pad naar je ware zelf zet.